• چشم انداز:

هیچ خط تولیدی نباید به دلیل حرارت متوقف شود

  • ماموریت:

همراه و پشتیبان هر صنعتی که نیاز به تبرید دارد.

  • ارزش های سازمان:
 اولویت با مشتریان است

ما عمیقا باور داریم که همیشه حق با مشتری است

تعهد به نوآوری مستمر

ما باور داریم که باید متفاوت بیاندیشیم، متفاوت عمل کنیم و هر روزمان با روزهای قبل متفاوت باشد

پاسخگوئی و مسئولیت پذیری

ما مسئولیت کاملِ تصمیمات و اقدامات شرکت را می پذیریم

دوستدار محیط زیست

ما با طراحی های نوآورانه در محصولات، جسورانه به مقابله با وضعیت اضطراری آب و هوا کمک می کنیم

 متعهد به کسب رضایت کلیه ذینفعان

ما تمام تلاش خود را می کنیم تا رضایت کلیه ذینفعان اعم از کارکنان، همکاران، نمایندگی های فروش و … فراهم نمائیم.

 تعهد به یادگیری مستمر

ما متعهد هستیم به یادگیری: یادگیری از همدیگر، یادگیری از مشتریان، یادگیری از تامین کنندگان و یادگیری از هر شخصی که بیشتر از ما می داند.